ЗА УЧЕНИЦИТЕ

разписание за учебните часове
вторник, сряда, четвъртък и петък
1 7.30   8.15
2  8.35    9.20
3  9.25    10.15
4  10.35    11.20
5  11.30    12.15
6  12.25    13.10
понеделник
1  7.30   8.10
2  8.30   9.10
3  9.15   10.00
4  10.20    11.00
5  11.10    11.50
6  12.00    12.40
7  12.45  

 13.25

Информация за формата на външно оценяване вижте:

Провеждането на изпитите е съгласно заповед на Министъра на образованието, младежта и науката

Дати за провеждане:

 
4. клас
10 май 2010 г.
Български език и литература
 
11 май 2010 г.  Математика
12 май 2010 г. 
Човекът и природата
 
13 май 2010 г.  Човекът и обществото 

 

5 и 6 клас

03 юни 2010 г.
Български език и литература
04 юни 2010 г.  Математика
07 юни 2010 г. 
Човекът и природата
08 юни 2010 г.   История и цивилизация
09 юни 2010 г.  География и икономика
10 юни 2010 г.  Чужд език
 

7 клас

27 май 2010 г.
Български език и литература
 
28 май 2010 г.  Чужд език
31 май 2010 г.  Математика
01 юни 2010 г. 
КОО "Обществени науки,               
гражданско образование и религия"
02 юни 2010 г.  КОО "Природни науки и екология"

Още информация от сайта на МОМН за новите изпити:

Времетраене:

за външно оценяване - 60 минути; максимален брой точки 65; 25 задачи със затворен отговор или с кратко описание ;

за допълнителен модул - 90 минути; максимален брой точки 35; създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява определена дидактическа задача, текстът ще е на запис. 

Оценката е обща.

Времетраене:

за външно оценяване - 60 минути, максимален брой точки 65, 25 задачи със затворен отговор;

за допълнителен модул - 90 минути, максимален брой точки 35, 5 задачи - 3 с кратък отговор /посочва се само отговора/ и 2 с разширен отговор /изписва се решението/.

Оценката е обща.

Нов формат на изпита след 7 клас!   Цялата информация можете да видите на адреси:https://www.teacher.bg/story.aspx?id=931

https://www.mon.bg/top_menu/general/7klas/

 https://www.mon.bg/top_menu/general/assessment/