ПРОЕКТИ

- по програма Коменски-“Приятелство и партньорство в сърцето на Добруджа “финансиран от Център за развитие на човешките ресурси.

-“Заедно можем”към  Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства,партньор на община Ген.Тошево.

- “Център за детски и младежки дейности”-партньор на Община Ген.Тошево финансиран от  Европейски социален фонд.

-Национални програми към Министерството на образованието.

Проект” Заедно  в делник ,заедно в празник” с финансовата подкрепа на Центъра  за образователна интеграция на децата  и учениците от етническите малцинства към МОМН.

2011-2012 година

. "Заедно в делник, заедно в празник" към ЦОИДУЕМ

. Проект "Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на обучението в средищните училища"

- Проект " Училищен плод"

- Проект " Нов шанс за успех" за ограмотяване на възрастни.

2012- 2013 година

- Проект  "Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на обучението в средищните училища"

- Програма Коменски - многостранни партньорства.