УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

В ОУ "Христо Ботев" учениците се обучават, работят и играят заедно без да се разделят по етническа или полова принадлежност. През настоящата учебна година в училището функционират шест клуба а извънкласна дейност   - “Приказен свят”, ”Театър”, “Цветна палитра”,”Пей и танцувай”,”Моята история” и клуб “Фолклор на етносите”. По проект 4Заедно в делник, заедно в празник"  ще се  организират и проведат  три празника на етносите с обща тема  ”Живеем заедно,празнуваме различията” - декември 2011г. - “Коледна легенда. Една приказка за рождество”; април 2012 г.-Великден и Георгьовден –“Три етноса между два големи празника”; септември 2012 г.-“Сцена на етносите”. Подготовката на всеки празник ще активизира всички  ученици  и ще преминава през събирателска , популяризаторска дейност, обявяване на конкурси, обмисляне на  сценарии и репетиции. Ще се издава и училищен вестник , който ще отразява дейностите по проекта и живота в училището,  както и живота в  селата Кардам, Йовково, Снягово и Чернооково.

Традиционни са първомартенските,великденските и  новогодишните празници, които се организират  в училището. С голяма радост и нетърпение се очакват Пролетните карнавали, Седмицата на детската книга и изкуствата за деца,Празника на цветята, Прегледа на художествената самодейност.