НОВИНИ

02.11.2012 г.

На 5 ноември приключват занятията на учениците, които се ограмотяват по Проект " Нов шанс за успех", възрастни навършили 16 години. Предстои решаването на иналния тест, който ще се проведе след 20 ноември 2012 г. По проекта започнаха обучение 13 ученика, но приключват 6.

20.10.2012 г.

Нов проект в нашето училище стартира   в началото на учебната година. Той е по програма Коменски - многостранни партньорства. В него участват шест училища от България, Полша, Норвегия, Словакия,Турция и Португалия. От 15  до 20 октомври се проведе първата среща в Рокитница, Полша. Следващата среща ще бъде от 11 до 15 март 2013 година и ще бъде в Кардам, България. През ноември ще бъде оформен кът за Коменски и страните партньори. На страницата на училището във фейсбук има страница посветена на проекта.

Нов проект в нашето училище

 

Проект” Заедно  в делник ,заедно в празник”се  реализира  в Основно училище “Христо Ботев” с.Кардам с финансовата подкрепа на Центъра  за образователна интеграция на децата  и учениците от етническите малцинства към МОМН. Идеята на проекта е да се активизират  творческия потенциал на учениците от различните етноси в училище и да се насочи  енергията им в извънкласни дейности, а чрез тях да се привлекат и задържат в училище повече ученици и се  направи учението  по-интересно и по-привлекателно. Дейностите започнаха от 15.10.2011 г. и се приемат с много желание от учениците. Формирани са 6 клуба, в  които  участват желаещите ученици  - “Приказен свят”, ”Театър”, “Цветна палитра”,”Пей и танцувай”,”Моята история” и клуб “Фолклор на етносите”. По проекта ще се  организират и проведат  три празника на етносите с обща тема”Живеем заедно,празнуваме различията”,но под различни наслови: декември 2011г.-“Коледна легенда. Една приказка за рождество”; април 2012 г.-Великден и Георгьовден –“Три етноса между два големи празника”; септември 2012 г.-“Сцена на етносите”. Подготовката на всеки празник ще активизира всички  ученици  и ще преминава през събирателска , популяризаторска дейност, обявяване на конкурси, обмисляне на  сценарии и репетиции. Ще се издава и училищен вестник , който ще отразява дейностите по проекта и живота в училището  както и живота в  селата Кардам, Йовково, Снягово и Чернооково.

Училището в Кардам има изградени традиции в изпълнението на проекти:

- по програма Коменски-“Приятелство и партньорство в сърцето на Добруджа “финансиран от Център за развитие на човешките ресурси.

-“Заедно можем”към  Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства,партньор на община Ген.Тошево.

- “Център за детски и младежки дейности”-партньор на Община Ген.Тошево финансиран от  Европейски социален фонд.