ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 

 

 

Първи сведения за възникване на училище в новата история на Кардам датират  от 1903 година, която се смята за начало на  организирано обучение в  Кардам.

Училища възникват там, където има много деца и е възникнала необходимост от образование.  За да проследим развитието на едно училище трябва да се запознаем първо с развитието на населените места.

        Кардам възниква като се обединяват две по-малки села - Харман куюсу и Неби куюсу. Имената на селищата са турски като спомен от 5 вековното чуждо владение и влияние.В    района са намирани множество археологически находки  доказващи, че мястото е било селище през вековете от  идването на хан Аспарух . В околността има и други селища- Чифут куюсу/Йовково/, Караач /Снягово/, Хасарлък/Огражден/,Пойряза/Горняк/ и Карагьоз/Черноково/ .За всяко едно село поотделно може да се напише дебела книга с интересни истории за тяхното развитие. Населението в България  в миналото е било предимно селско  и разпръснато в многобройни малки селца.

        Шанс да се развие Кардам като център е построяването на гарата, църквата и училището  от румънските власти при тяхното управление на Добруджа. Ген.Тошево е определено като административен център в същия този период.

        В архивите се намира информация за далечната учебна 1897-98 г.в която училището в Чифут куюсу /Шухуд куюсу/работи ,  а учителите активно се включват в обществения живот на околията ,в околийското учителско дружество „Развитие” и  в социалдемократическа организация на Добричка околия.    Всичките тези  свидетелства показват желание и стремеж към образование на хората в района.

         В далечната 1903 г. в частна къща Мария Капитанова /по баща Калинкова/ започва да учи децата на четмо и писмо.Съдбата на това малко импровизирано училище не е радостна. По време на румънската окупация то е опожарено и  през 1916 г. българските семейства успяват да възстановят сградата на училището. Интересен е фактът ,че родителите са плащали на учителката Цветана Христова само ако са доволни от обучението на децата си.

През 1928 г е построена сградата на училището в Кардам  в близост до новопостроената църква. Директор и учител в новото училище е попадията която преподава на румънски език. Учениците са задължени да ходят на румънското училище и са наказвани за говорене на български език.

        След връщането на Южна Добруджа към България в 1940 ги преселването на българското население от Северна Добруджа културния живот бележи подем.Във всички по-големи селища се откриват детски градини ,начални училища и читалища.Сградата на училището в Кардам  се сдобива с допълнителни класни стаи ,но не може да побира многобройните си ученици.

Системата на образование през 50- те години  е  включвала начални училища в малките села и прогимназия в по-големите. В селата Йовково,Снягово,Горняк ,Огражден и Чернооково е имало начални училища ,а по-големите ученици са пътували към Кардам с училищни каруци.Основно образование се е завършвало в 7 клас.

През 1972 година отваря врати новата настояща сграда на основно училище”Христо Ботев”.Учениците в този момент са над 650 и се налага да се учи на 2 смени.Занималните са изнесени в старата сграда на училището.

Училището разполага с 14 класни стаи,учителска стая,физкултурен салон,модерна обзаведена работилница с 2 кабинета за дървообработване и работа с метал,ученически стол, спортни площадки,футболно игрище,опитно поле и двор с площ от 20 дка с пъстри цветни алеи.

Създали са се модерни условия за развитие на образованието и възпитанието на младото поколение.

В същото време неграмотни и прекъснали образованието си жители от района учат вечерно  , а други се явяват като частни ученици.

В годините след 1945 година се забелязва голям подем в развитието на целия район.Кардам е определена за средищно селище и община ,а училището е определено за средищно .

През 1946 год. се създава първата учителска и ученическа библиотека, първия училищен хор  и идват първите награди. Програми се изнасят  пред граничарите,пред обществеността    околийския център. Първа програма посветена на Апостола на свободата,официално отбелязване на  3-ти март с празнична програма. През този период е и първата ученическа екскурзия  из България с маршрут Кардам-Мадара-Русе-Свищов /по река Дунав/-Провадия-Варна –Кардам.

В следващите години много дейности се правят за първи път.

-Първа коледна елха в училище с масово посещение от родителите

-Оперета изнесена от ученици

-Първи бригади в помощ на земеделските стопанства в Горняк и Кардам

-Първия Родителско-учителски комитет

-Първите театрални пиеси изнесени от учителите пред обществеността

-Създават се първите спортни отбори- футбол и баскетбол

-създават се първите наченки на куклен театър-изработка на кукли

-За първи път учениците отиват на пионерски лагери на планина и на море

-Създава се опитно поле с 32 култури и овощна градина с 150 дръвчета

-За първи път заедно учители и родители празнуват първа пролет.

-Първо тържество на буквите пред родители

-Първи карнавал с маски

-Първи стол за хранене на ученици и учители

-Начало на художествена самодейност

-Детски хор за школувано пеене с с 60 ученика.

Всяка една дейност която се започне в училище търпи развитие и се преследват максимални резултати.Спортистите на училището носят награди ,купи,медали от различни състезания и турни. Петър Ницов в дългогодишния си опит   като учител по физическо възпитание създава отбори по футбол,баскетбол-момчета и момичета,тенис и др.Спортния дух и стремежа към победа формирани в училище са помогнали на мнозина в живота им .

Танцовите състави носят награди от фолклорни фестивали.

В Кардам се провежда и Национален преглед на куклените театри където кукленият театър на училището заема първо място.Ръководител е Радка Николова.

В края на 80-те години Възродителният процес и последвалото масово изселване на българските турци, както и демографския срив водят към намаляване броя на учениците в училище.През 1988 година в училище учат 340 ученика.В следващите години на преход учениците прогресивно намаляват и в момента са малко над 100 ученика Сградата  се нуждае от основен ремонт ,както и физкултурния салон.Огромния училищен двор от 20 дка сега вече е труден за подръжка.Проблемите които стоят пред училището в Кардам,са сходни и на другите средищни училища в района на община Ген.Тошево.Съвместно с общината се правят ремонти и подобрения на материалната база , а учителите се стараят да поддържат уважението което  е изградило училището през годините.В последните години освен с текущото обучение и възпитание на учениците в началото на учебната година се прави празничен календар с всички дейности които ще се провеждат през годината-отбелязване на официални дати,народни празници,пролетен карнавал,празник на цветята,Св.Валентин и много други.

Училището спечели проект към Центъра за развитие на човешките ресурси по секторна програма „Коменски” за взаимодействие с румънското училище в Негру Вода.Учениците посещават вече 2 години по различни инициативи своите връстници в Негру Вода и ги посрещат  в нашето училище.Съвместни концерти пред обществеността на Кардам и Негру Вода  спомагат да се премахне границата в сърцата между двата народа.Трудно си говорят ,но лесно играят и танцуват заедно.

Училището е и партньор и в два проекта спечелени от Община Ген.Тошево.Първият е „Заедно можем”.

Вокална група „Кардамче” блестящо представя и Кардам във фолклорните фестивали в областта и страната, а отборът по футбол на училището стана общински първенец тази година.

Учениците участват в различни кръжочни форми и искрено се забавляват и обучават.

Това е животът на Основно училище „Христо Ботев” в настоящето.Какво ще бъде бъдещето,  ще видим .